آنگاه که دردمندی سلامت خود را

🌸آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد
آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود
ملائک تو را می ستایند..
ولادت حضرت زینب (س ) و روز #پرستار بر همگان مبارک 🏨💊🌸

🏠 www.pelak21.com
☎️ ۰۲۱۴۲۰۸۴۳۲۱