1393 مرداد 09 پنجشنبه
حداقل
Text/HTML

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی مورخ 14/04/92 شهرداری کرج می رساند به منظور کسب اطلاع از زمان و مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده استخدامی به پرتال شهرداری کرج به آدرس www.karaj.ir مراجعه نمایید.