♦️کاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیرمجاز

♦️کاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه ۲

🔹برخورد شدید با ساخت و ساز غیرمجاز
🔹مصطفی آل یاسین گفت : کمترین میزان ساخت و ساز مازاد بر پروانه در این منطقه صورت می گیرد و این مهم در پی تشدید نظارت ها حاصل شده است.
🔹روابط عمومی منطقه دو شهرداری کرج رئیس اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهریمنطقه از کاهش چشمگیر ساخت وساز غیرمجاز در سطح منطقه خبر داد وافزود: خوشبختانه میزان ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه تحت کنترل بوده و حجم عمده سازه ها بر مبنای پروانه ساختمانی انجام می گیرد که این امر با تدابیر حوزه های نظارتی وتلاش شبانه روزی پرسنل این حوزه محقق شده است.