فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب

دومین دوره مسابفات المپیاد استعدادهای برتر کشور تیم البرز الفازبین ۵۹تا تیم بایک باخت به مقام پنجم این دوره ازمسابقات رسید

البرز الف گلستان الف
۱۵ ۱۳ البرز الف
۱۵ ۹ البرز الف

۲ ۰ البرز الف

۹۸ ۶ ۹

کلاس تئوری مربی گری درجه ۳ آقا

کلاس تئوری مربی گری درجه ۳ آقایان
روز دوم
استاد سرکار خانم دکتر سامانی پور
کرج پایگاه قهرمانی شریعتی
هیات والیبال شرق کرج

شنبه ۹ شهریور ۹۸

لیگ مدارس فوتبال شهرستان الب

لیگ مدارس فوتبال شهرستان البرز رده سنی زیر ۹ سال

در تاریخ ۱۰ ۶ ۹۸ جلسه قرعه کشی مسابقات با حضور نمایندگان باشگاههای صمصام، استقلال،الوند نوین ،بهاران ،اتحاد ،شهدای اشکور و با حضور مسئول کمیته جوانان هیات فوتبال شهرستان البرز برگزار شد

گروه A
شهدای اشکور ، بهاران، الوند نوین الف، استقلال
گروه B
الوند نوین ب، صمصام ، اتحاد

برنامه بازیهای

چهارشنبه ۱۳ ۶ ۹۸
️اشکور الوند نوین
ساعت ۱۶
️صمصام اتحاد
ساعت ۱۶ ۳۰
️ بهاران استقلال
ساعت ۱۷

پنجشنبه ۱۴ ۶ ۹۸
️شهدای اشکور استقلال
ساعت ۱۶
️الوند نوین ب صمصام
ساعت ۱۶ ۳۰
️ بهاران الوند نوین الف
ساعت ۱۷

جمعه ۱۵ ۶ ۹۸
️اشکور بهاران
ساعت ۹
️اتحاد الوند نوین ب
ساعت ۹ ۳۰
️ استقلال الوند نوین الف
ساعت ۱۰

جمعه ۱۵ ۶ ۹۸
️ساعت ۱۶ ۳۰ اول گروه A دوم گروه B
️ساعت ۱۷ اول گروه Bدوم گروه A

شنبه ۱۶ ۶ ۹۸
ساعت ۱۶ ۳۰ دیدار رده بندی
ساعت ۱۷ دیدار فینال

روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان البرز

تیم  استقلال بیدستان مقام

تیم استقلال بیدستان مقام سوم
این دوره از مسابقات فستیوال مدارس فوتبال شهرستان البرز رده ۹ سال را کسب نمود

کسب سهمیه حضور در مسابقات استان بعنوان نماینده شهرستان البرز

روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان البرز

هیات فوتبال شهرستان البرز از

هیات فوتبال شهرستان البرز از مدیریت و کادر باشگاه الوند نوین ، میزبان این دوره از مسابقات فستیوال مدارس فوتبال شهرستان البرز رده زیر ۹ سال به جهت نحوی مطلوب میزبانی مسابقات کمال تشکر و قدردانی را دارد

از گروه داوری حامد و مجید شریفی و هیات پزشکی ورزشی شهرستان البرز بابت همکاری در جهت بهتر برگزار شدن مسابقات تشکر می نماییم

روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان البرز