هنگام خارج شدن از حمّام بر د

هنگام خارج شدن از حمّام بر دو پاى خود آب سرد بریز ؛ این کار بیمارى را از بدنت بیرون مى کند

فواید
دفع واریس
ایمنی از سردرد
جلوگیری از سرماخوردگی

کودکان از ٣ سالگی کم کم توانای

کودکان از ٣ سالگی کم کم توانایی
مدیریت رفتارشان را به دست
می آورند
بنابراین کتک زدن، پرت کردن
و جیغ زدن بعد از ٣ سالگی
معمولا طبیعی نیست و نیاز به
بررسی دارد

بسیار فوق العادست

بسیار فوق العادست

وقتى یک بچه داره راه رفتن یاد میگیره و ۵٠ بار زمین میخوره، هرگز با خودش فکر نمیکنه شاید من براى اینکار ساخته نشدم

چرا کودکان سلام را فراموش می ک

چرا کودکان سلام را فراموش می کنند؟

فراموش کردن کودک در سلام به افراد به دلیل بی ادبی و بی اعتنایی نبوده بلکه هجوم افکار و اطلاعات جدید به ذهن او، قدرت سلام کردن را از وی می گیرد

تنها مناطقی از بدن نوزادان که

تنها مناطقی از بدن نوزادان که بوسیدنش مجازه

بوسیدن مناطق دیگر بدنش می‌تونه منجر به انتقال ویروس‌های بیماری‌زا به درون بدن نوزاد و بیمار شدنش بشه

بوسیدن گوش باعث کر شدنش می‌شه

صدای کلید پدر  برقفل خانه

صدای کلید پدر که برقفل خانه می‌چرخد، گاهی وقت‌ها قشنگ‌ترین صدای دنیای بچه‌هاست نگاه منتظرشان را با محبت پاسخگو شوید حتی اگر بیرون خانه، چندان روز خوبی نداشته باشید

وقتی فرزندت میخوابد به او نگاه

وقتی فرزندت میخوابد به او نگاه کن
تصور کن قرار است چند سالی از تو دور باشه
آیا باز هم با او اینگونه رفتار خواهی کرد
در رفتارمان با بچه ها تجدید نظر کنیم