علامه حسن زاده آملی    

ا

علامه حسن زاده آملی

الهی رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم و تو از ما بگذر

الهی نامه

••═✼ ✼═••

کانال معرفت نفس از زبان بزرگان

پیام رسان ایتا

یکی از چیزهایی که در گینس ثبت

یکی از چیزهایی که در گینس ثبت شده
قلمرو ایران در زمان داریوش بزرگ بوده که در اون زمان ۴۴ درصد دنیا رو شامل میشده و بزرگ‌ترین امپراطوری در کل تاریخ محسوب می‌‌شود