فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
️ سوال نمایندگان از وزیر راه

️ سوال نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شد

️ احمد امیرآبادی فراهانی ، عضو هیات رئیسه مجلس سوال نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی را اعلام کرد

صحن
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440221
| خبرگزاری خانه ملت