فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
تصویب قانون «مالکیت فکری و مع

تصویب قانون «مالکیت فکری و معنوی» در انتظار کمیسیون قضایی

️ اصغر مسعودی ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت بحث مالکیت فکری و معنوی چند بند آن مربوط به کمیسیون فرهنگی بود که تصویب کرده‌ایم و چند بند آن باید در کمیسیون قضایی تصویب شود

فرهنگی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440220
| خبرگزاری خانه ملت