فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
برگزاری جلساتی در مجلس برای

برگزاری جلساتی در مجلس برای دست‌یابی به راهکارهای متعادل‌تر در مورد پرداخت مالیات پزشکان

️ بهروز بنیادی ، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت کمیسیون بهداشت با کمیسیون‌های اقتصادی و تلفیق بودجه جلساتی را برگزار می‌کند تا به راهکارهای متعادل‌تری در مورد پرداخت مالیات پزشکان دست یابیم

اجتماعی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440125
| خبرگزاری خانه ملت

افزایش بودجه حوزه سلامت نسب

افزایش بودجه حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه ها مناسب تر است

️ بهروز بنیادی ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

نگاه خاص سازمان برنامه بودجه به حوزه سلامت
چالش هایی در سیستم ارجاع وجود دارد
عدم پرداخت مطالبات پزشکان منجربه افزایش هزینه ها شده
هجمه ناجوانمردانه به جامعه پزشکی

اجتماعی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440267
| خبرگزاری خانه ملت