فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
خبر فوری

  مهدهای کودک و م

خبر فوری

مهدهای کودک و مدارس مقطع ابتدایی البرز به جزء طالقان و بخش آسارا تعطیل شد

مهدهای کودک و مدارس مقطع ابتدایی البرز به جزء طالقان و بخش آسارا تعطیل شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت

به دلیل آلودگی هوا مهدهای کودک و مدارس مقطع ابتدایی به جزء طالقان و بخش آسارا در تمام شهرستان های این استان فردا چهارشنبه ۲۲آبان ماه تعطیل شد

این تعطیلی بر اساس تصمیم کمیته اضطرار و آلودگی هوای استان البرز و پیش بینی ها در زمینه کیفیت هوای استان گرفته شده است

مدارس شهرستان طالقان تعطیل نیست