فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
༻﷽༺

 هر جا دلٺ اسیر بلا شد

༻﷽༺

هر جا دلٺ اسیر بلا شد بگو حسین ع
قلبٺ تهے زشور و صفا شد بگو حسین ع

نام حسین نسخہ درمان دردهاسٺ
دردٺ اگر بہ ذڪر دوا شد بگو حسین ع

به اطلاع میرساند مجلس هیئت هفتگی عشاق الحسن (ع) امشب ساعت ۲۲ با نوای گرم برادر امیر دستاران در پایگاه بسیج شهدای سیجان برقرار خواهد بود
ضمنا در پایان میهمان سفره کرم اهل بیت علیهما السلام هستیم

حسین آرام جانـم ️
درمانگرے ڪار شماسٺ ️