فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اعضای کمیسیون اقتصادی برای ع

اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ انتخاب شدند

️اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند و براساس رای اعضای کمیسیون رحیم زارع ، محمد حسین حسین زاده بحرینی ، سیده فاطمه حسینی نمایندگان کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ خواهند بود