فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
دانش آموز ناشنوا رتبه اول پرسش مهر را در البرز کسب کرد

عباس کشاورز روز شنبه  اظهارداشت : این دانش آموز ناشنوا از مدرسه استثنایی باغچه بان کرج در مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری، مقام اول استانی را دررشته نقاشی به خود اختصاص داد.

 این دانش آموزدر رقابت با دانش آموزان عادی مدارس استان البرز توانست به این موفقیت دست یابد.

بیستمین دوره مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری با موضوع ” مدرسه شاداب و با نشاط ” برگزار شد.

کشاورز تصریح کرد: هرساله دانش آموزان با توجه به توانمندی خود دراین مسابقه شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: اثراین دانش آموز ناشنوا از بین ۵۰۰ اثر راه یافته به دبیرخانه استانی توانست، رتبه اول را کسب کند.

 وی بیان داشت: پرسش و پرسشگری یکی از مهمترین و مناسب ترین شیوه های نوین و موثر درفرآیند یادگیری و یادسپاری است.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی البرز ادامه داد: از سال ۷۶ پرسش مهر ریاست جمهوری به عنوان یک رخداد مهم فرهنگی پایه گذاری شد تا روحیه پرسشگری در جامعه نهادینه شود.

وی تاکید کرد: فراخوان پرسش مهر با اهداف جلب مشارکت فعال فرهنگیان و دانش آموزان ، حساس کردن فضای فرهنگی جامعه، شناسایی علل و عوامل پیشرفت ، توسعه وافزایش حس مسئولیت پذیری مخاطبان انجام می شود.

حدود چهار هزاردانش آموز با نیازهای ویژه و تلفیقی درمدارس استثنایی استان البرز تحصیل می کنند.