فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
زیارت آسمان ️

 آیت الله حا

زیارت آسمان ️

آیت الله حائری شیرازی زندگی آپارتمان نشینی اجازه نداده انسانها سالی یک بار هم به آسمان نگاه کنند یکی از محرومیت‌هایی که ایجاد کرده ، محروم شدن از نعمت بزرگ دیدار ستارگان است اگر انسان ماهی یک شب برود در روستا تا بتواند آسمان را ببیند و زیارت کند ، مثل زیارت یک امامزاده برایش سازنده است ندیدن آسمان ، خیلی مضر است

یک نگاه به آسمان برای انسان کافی است که بداند این چیزهایی که برای خودش برداشته ، باعث خجالت است آسمان را گذاشته اند برای صفر کردن تعلقات انسان یک نگاهی به آسمان بکند، پاسخ سوالاتش را می گیرد برای نجات انسان از تعلقات ، یک نگاه معنادار به آسمان بس است

عکس آسمان سیجان زیبا یک عصر پاییزی