فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بیت هایم همگی غرق تمنا امشب
ش

بیت هایم همگی غرق تمنا امشب
شب بلند است و شب چِلهِ یلدا امشب
چون زمستان شود و آخرپاییز و خزان
نشود سهل که این اول سرما امشب
فتنه برپا کنداز داغ نهانی در دل
شُهره آفاق کند ، این دل شیدا امشب
برف و باران می رسد امشب میان کوچه ها
بین زمستان می رسد اول معنا امشب
این همه برگ نریز حضرت بانوی خزان
که زلیخا شده بَس مجنونِ لیلا امشب
آدم از آدمی خود به خدا توبه نمود
دست حوا شده رو ، پنهان و پیدا امشب
خود بیا که غزلم با تو سخنها دارد
چشمهایت همگی قصد مدارا امشب
شب یلدا بلند است ، غزل می خواهد
بنشینیم و بگوییم غزلها امشب

سامان آژیر
یلدایتان مبارک

کانال منطقه گچسر

telegram me gachsar