فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
دریاچه زیباى قله سبلان در است

دریاچه زیباى قله  سبلان در استان  اردبیل 

در دهانه آتشفشانی قله دریاچه بیضی شکلی به اقطار تقریبی ۱۴۰ و ۸۰ متر قرار دارد که عمق آن در کناره ها بسیار کم و در وسط نامعلوم ( نقل شده ، حدود ۴۰ متر ) است
آب دریاچه ۲۵ متر پایین تر از لبه های مخروط آتشفشانی است و در ردیف دریاچه های آتشفشانی محسوب می شود که از لحاظ علم دریاچه شناسی در جهان بی نظیر است