فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
برآ، ای آفتاب

برآ، ای آفتاب
ای توشه‌ی امید

برآ، ای خوشه‌ی خورشید

تو جوشان چشمه‌ای
من تشنه‌‌ای بی تاب،

برآ، سر ریز کن،
تا جان شود سیراب

سیاوش کسرایی
عکس تماشای طلوع آفتاب، ارتفاعات البرز، توچال