فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
نمونه جامعه کامل، در جامعه م

نمونه جامعه کامل، در جامعه مهدوی تبیین می‌شود

️ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نمونه یک جامعه کامل را در جامعه مهدوی توصیف کرد و گفت وحدت و محبت از ارکان جامعه مهدوی است که باید به درستی تبیین و پردازش شود