فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
هزینه پرسنلی کمیته امداد در

هزینه پرسنلی کمیته امداد در مقایسه با کل بودجه آن ۹ درصد است

️ سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

بودجه کمیته امداد در سال ۹۹ افزایش داشته است
نیروی انسانی کمیته امداد ۲ هزار نفر کاهش پیدا کرده است

اقتصادی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440215
| خبرگزاری خانه ملت

طرح بانکداری جمهوری اسلامی نظ

طرح بانکداری جمهوری اسلامی نظام بانکی را متحول می کند

️ سید حسن حسینی شاهرودی ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید موافقت اکثریت نمایندگان با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیانگر خواسته آنها برای زیر و رو کردن و اصلاح حوزه بانکی در کشور است، زیرا این سیستم به جای اینکه یکی از اصلی ترین حامیان حوزه تولید باشد به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده است

اقتصادی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440327
| خبرگزاری خانه ملت