فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
تازمانیکه سلطان
دلت خداست

تازمانیکه سلطان
دلت خداست

کسی نمیتوانددلخوشیهایت را ویران کند

باخدا باش وپادشاهی کن

بی خداباش،هرچه خواهی کن
شب بخیر
t me avizar

خدایا   

دراین شب معنوی

خدایا

دراین شب معنوی

شفای بیماران

آمرزش گناهان

رفع گرفتاری گرفتاران

و عاقبت بخیری همه

بخصوص جوان ها

را از درگاه لطفت تمناداریم

آمیـــن یا رَبَّ

دستانم لایقِ شکوفه هاى

اجابت نیستند

امّا ازآنجایى که پروردگارم را

رحمان و رحیم میشناسم

بهترینهارا در این شبِ عزیز براتون

تمنا دارم

همه دوستان در این

شب عزیز حاجت روا

ان شاء الله

شب بخیر

التماس دعا

دهیاری ملک فالیز