فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فوری

 دانشگاه‌ها هم تعطیل

فوری

دانشگاه‌ها هم تعطیل شد

باتصمیم کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا، علاوه بر تعطیلی تمامی مدارس البرز در نوبت صبح، به جز طالقان و آسارا (برای فردا سه شنبه ۲۶ آذر ماه)، دانشگاه‌های استان نیز تعطیل شد

پ ن هنوز تصمیمی در خصوص تعطیلی مراکز علمی دیگر گرفته نشده