فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بندر چابهار با الحاق به منطقه

بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد باید توسط سازمان بنادر مدیریت شود

️ علیم یار محمدی ، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس

الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد موجب توسعه صنایع تولیدی و اشتغال زایی در منطقه می شود
ابهام در بحث مدیریت بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد
بندر چابهار با الحاق به منطقه آزاد باید توسط سازمان بنادر مدیریت شود

اقتصادی
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440205
| خبرگزاری خانه ملت