فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
مشترکان آب البرز برای دریافت قبض الکترونیکی نام‌نویسی کنند

مهدی نظری جمعه نهم خرداد گفت: با وجود اعلام قبلی تاکنون شمار زیادی از مشترکان استان البرز برای حذف کامل قبوض کاغذی آب نام‌نویسی نکرده و این امر سبب شده تا همچنان برای آنان قبض کاغذی ارسال شود.

وی ادامه داد: ازآنجاکه صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و ارتباط آسان‌تر الکترونیک در اولویت کاری شرکت آبفا قرار گرفته از آن دسته از مشترکان  که تاکنون شماره تلفن همراه خود را در سامانه پیامکی آبفا ثبت نکرده‌اند درخواست می‌شود تا برای دریافت پیامکی قبض، با تلفن همراه خود شناسه قبض آب‌بها را به سرشماره ۳۰۰۰۲۶۱۲۲ ارسال نمایند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان البرز گفت:به منظور حذف قبوض کاغذی، جلوگیری از قطع درختان، حفظ بیشتر محیط زیست، سلامت شهروندان به ویژه درزمان شیوع ویروس کرونا و همچنین تسهیل در دریافت و پرداخت قبوض آب وفاضلآب‌بها توسط مشترکان، تاکنون از مجموع ۴۷۰ هزار مشترک، تعداد ۲۲۴ هزار شماره تلفن همراه در البرز در سامانه ۳۰۰۰۲۶۱۲۲ ثبت شده است.

وی افزود: نماینده یا مدیر هر ساختمان چند واحدی  که جزو مشترکان آبفای البرز است، باید شناسه قبض کاغذی خود را به سرشماره ۳۰۰۰۲۶۱۲۲ ارسال کند تا به‌این‌ترتیب درخواست دریافت پیامکی قبوض آب‌بها را ثبت نماید.

معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفای البرز تصریح کرد:با توجه به طرح یکپارچه‌سازی آبفای شهری و روستایی البرز از آغاز سال ۹۹ تعداد مشترکان آبفا به حدود ۴۷۰ هزار مشترک افزایش یافته است و تاکنون ۴۸ درصد آنها، شماره خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

وی تشریح کرد: علاوه برروش مذکور، مشترکان می‌توانند با تماس با مرکز ۱۲۲ یا مراجعه به دفاتر پیشخوان یا ارائه شماره تلفن به مامور قرائت کنتور (این ماموران فعلاً بطور موقت به درب منازل مراجعه می‌کنند) درزمان مراجعه و همچنین با مراجعه به سایت آبفای البرز  نسبت به این کار اقدام کنند.