فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
قطعی برق در شهرستان‌های قزوین، البرز، بوئین زهرا و آوج

برای عملیات و تعمیرات در شهرستان قزوین برق روستای مهدی آباد از ساعت ۹ تا ۱۱ و منطقه پونک از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه تا ۱۴ قطع خواهد شد.

در البرز هم قسمتی از برق مشترکان روستای نصرت آباد از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه تا ۱۱ و ۴۵ دقیقه قطع می شود.

همچنین برق در برخی از مناطق بوئین زهرا از ساعت ۱۱ تا ۱۴ ، در دانسفهان از ساعت ۱۲تا ۱۴ ، در شال نیز از ساعت ۱۰تا ۱۴ قطع می شود.

در آوج هم ، برق روستای آروچان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ قطع می شود.