فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
امام جمعه مردم ساوجبلاغ

امام جمعه مردم ساوجبلاغ

دستگاه های اجرایی در نهایت بی طرفی و امانت داری کار اجرای انتخابات را انجام دهند، اگر قرار است جمعی دور هم شکل بگیرد و اینها کار اجرای انتخابات را دست بگیرند جوری جمع هارا شکل دهید که کوچیک ترین شائبه ای در ذهن کسی ایجاد نشود

یک جوری رای بدهیم که ۴ سال کاسه چه کنم چه کنم دست نگیریم و پشیمان از انتخابمان نشویم نخبگان و دلسوزان جامعه هم با مردم صحبت بکنند و وظایف و حدود اختیارات نماینده را بگویند، مبادا بعضی با وعده های توخالی بخواهند مردم را فریب بدهند

انتخابات
مجلس تراز

کانال خبرفوری کرج