فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اعضای کمیسیون اقتصادی برای ع

اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ انتخاب شدند

️اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند و براساس رای اعضای کمیسیون رحیم زارع ، محمد حسین حسین زاده بحرینی ، سیده فاطمه حسینی نمایندگان کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ خواهند بود

️۱۴ سال تعلل بانک مرکزی برای

️۱۴ سال تعلل بانک مرکزی برای ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک ها

️ محمد حسین حسین زاده بحرینی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس و بانک مرکزی ۱۴ سال در ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک ها تعلل کرده اند، گفت تاکید رهبری بر تعیین تکلیف طرح بانکداری اسلامی است

صحن
مشروح خبر را اینجا بخوانید
www icana ir Fa News 440213
| خبرگزاری خانه ملت