فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تلنگر…

 ‏در سال ۲۰۱۶، انت

تلنگر

‏در سال ۲۰۱۶، انتقادات از دیوید کامرون، نخست وزیر وقت بریتانیا به دلیل فرستادنِ فرزندش به مدرسه‌ی غیرانتفاعی به جای مدرسه‌ی دولتی، تا اندازه‌ای بالا گرفت که او مجبور به عذرخواهی شد

در نظام سرمایه‌داری، نخست وزیر به خاطر فرستادن بچه‌ش به مدرسه غیر انتفاعی بازخواست میشه اما در کشور ما مسئولین به خاطر بچه‌شون مدرسه غیر انتفاعی تاسیس می‌کنند

حداد عادل
مدرسه غیرانتفاعی

کانال منطقه گچسر

telegram me gachsar