فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
چمنی که تا قیامت گل او به بار

چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا
صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا
ز پگاه میر خوبان به شکار می‌خرامد
که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا

مولانا

سلام صبح بخیر
امروزتون مملو از شادی و مهر

پرفسور آنه ماری شیمل آلمانی، م

پرفسور آنه ماری شیمل آلمانی، مولوی شناس معروف می‌گوید
“اگر از من سؤال شود که کدامیک از ابیات مولانا هست که طی پنجاه سال اخیر، در عمیق ترین غم‌هایی که احساس می کردم، بارها به من تسلّی خاطر داده است،
بیت زیر را می خوانم

و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها
ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند

مولانا