فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
انتخابات مجلس نزدیک است…

انتخابات مجلس نزدیک است

اگر یک بار اشتباه کردیم نامش اشتباه است
اما اگر بار دوم اشتباه کردیم نامش انتخاب است
و محکومیم به انتخاب خود

به آزمون پس داده ها رای نمی دهیم
به کسانی که در مقابل مشکلات مردم بی تفاوتند
به کسانی که در مقابل ظلم ها سکوت می کنند
به کسانی که جز به قوم و قبیله خود فکر نمی کنند رای نمی دهیم

نه به اصولگرایی
نه به اصلاح طلبی

مجلس باید انقلابی باشد

کانال منطقه گچسر

telegram me gachsar