فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
همسرانه  

آقایون بخوانند

همسرانه

آقایون بخوانند
یه زن با شنیدن این جملات قوت قلب پیدا میکنه؛

امروز حتما خسته شدی
بذار کمکت کنم
چی میخوای برات بخرم
اعصابتوخوردنکن
نبینم غصه بخوری
بریم یه هوایی بخوریم
️ ️ ️
خانما بخوانند
گاهی به همسرتان سفارش کنید؛ هوای مادرش را داشته و بیشتر از قبل جویای حالش باشد این کار هم همسرتان را به شما دلگرم می‌کند هم محبت و احترام مادرش را به شما بیشتر می‌کند

••✾ ✾••