فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
هم اکنون 

کرج با شاخص ۱۷۱

هم اکنون

کرج با شاخص ۱۷۱ در وضعیت ناسالم ️

هوا به شدت آلوده میباشد توصیه میشود از خانه های خود خارج نشوید

چیزی نمونده هوا به وضعیت بسیار ناسالم برسه ️

درصورت وجود همین روند فردا تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل خواهند بود