فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
پیام سلامتی

 ️بدترین شام ه

پیام سلامتی

️بدترین شام ها را بشناسید

باقالی پلو با ماهیچه افزایش شدید چربی خون
آش تحریک معده
پیتزا و همبرگر تحریک معده و افزایش فشار خون

پیام سلامتی

 مناسبترین موا

پیام سلامتی

مناسبترین مواد غذایی
در کنار غذای اصلی

گوجه افزایش هضم وجذب ویتامین های غذا
کاهو کاهش پرخوری
جعفری افزایش آرامش هنگام خوردن غذاو کمک به هضم آن