فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
انسان باید در طول زندگی هر روز

انسان باید در طول زندگی هر روز کمی موسیقی گوش دهد،
کمی شعر بخواند و روزی یک تصویر زیبا ببیند
تا علایق دنیوی نتواند حس زیبا شناسی را که خداوند در روح او قرار داده است را نابود کند

گوته

زیبایی های طبیعت امانت الهی اند برای لذت ما و آیندگان
طبیعت میراث ما نیست
طبیعت میراث بی جایگزین الهی است
آن را با مهربانی پاس بداریم
پاییزگان جاده زیبای ارنگه سیجان این روزها