فصد خون شرق تهران سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
واکنش روزنامه‌های اصلاح‌طلب به دستور ورود زنان به ورزشگاه ها در سال ۸۵

🔺واکنش روزنامه‌های اصلاح‌طلب اعتماد، شرق و آفتاب به دستور ورود #زنان به #ورزشگاه‌ ها (اردیبهشت۸۵- دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد):
_ به گرسنه نباید چیپس تعارف کرد
_ دستوری که نباید صادر می‌شد
_ اعتراض دانشجویان به دستور حضور زنان در ورزشگاه
_ نمایندگان: ماهم مخالفیم