فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان البرز

دانشگاههای استان البرز

در استان البرز تعداد ۲۳ مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان البرز صاحب امتیاز ۲۲ ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون ۳۶ شماره منتشر نموده اند. استان البرز میزبان ۱۵ همایش علمی تخصصی و ۵ سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان البرز, ۲۰۲۹۵ مقاله علمی شامل ۱۳۴۴ مقاله ژورنالی و ۱۲۳۴۲ مقاله در همایشهای علمی داخلی و ۱۳۴۴ مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال ۱۳۹۷ در دانشگاههای استان البرز تعداد ۴۳,۱۶۹ دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای ۱,۱۲۸ استاد و عضو هیات علمی بودند.

دانشگاه هنر استان البرز

اسامی دانشگاه ها

 • دانشگاه خوارزمی(پردیس کرج)
 • دانشگاه تهران(پردیس کرج)
 • دانشگاه هنر(پردیس کرج)
 • دانشگاه جامع علمی کاربردی(واحد کرج)
 • دانشگاه فنی و حرفه ای(آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی پسران و آموزشکده فنی و حرفه ای دختران)
 • دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دانشگاه فرهنگیان(مرکز تربیت معلم امیرکبیر، حکیم ابوالقاسم فردوسی و عترت واوان)
 • آموزشکده کشاورزی کرج
 • دانشگاه محیط زیست
 • مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کرج
 • دانشگاه پیام نور کرج(اشتهارد، طالقان، گرمدره، نظر آباد، ماهدشت، هشتگرد)
 • دانشگاه آزاد اسلامی( کرج، نظرآباد، هشتگرد، طالقان)
 • دانشگاه غیرانتفاعی هنر رسام