️آزادسازی اراضی ملی هم‌جوار با پروژه همت در استان البرز

️آزادسازی اراضی ملی هم‌جوار با پروژه همت در استان البرز به ارزش حدودی ۸۰۰ میلیارد تومان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از آزاد سازی اراضی ملی هم‌جوار با پروژه همت در محدوده استان البرز به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت هیچ نهاد و دستگاهی در تصرف این اراضی نقش ندارد و شخصی در ضلع شمالی این اراضی مالک یک عرصه چهار هکتاری بوده و توانسته بود این اراضی ملی را تصرف کند.