فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
پروژه آسفالت جاده مخصوص تهران _ کرج

♦️پروژه آسفالت جاده مخصوص تهران _ کرج

🔹اجرای عملیات تراش آسفالت معیوب در جاده مخصوص تهران _ کرج لاین کندروی جنوبی حد فاصل رمپ تندرو به کندروی رنگ سحر تا ورودی خیابان تاجبخش به وسیله دستگاه آسفالت تراش و اجرای اندود سطحی به وسیله قیر امولسیون و سپس اجرای روکش آسفالت توپکا به وسیله دستگاه فینیشر و دستگاه های مکانیزه انجام گردید.