فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
۴۰۰میلیون پول نقد و ۲۵۰ هزار یورو ارز متعلق به نماینده شمال استان آذربایجان غربی

به گفته بهادری نماینده مردم ارومیه، منزلی که در منطقه سعادت آباد تهران مورد سرقت قرار گرفته و بیش از ۴۰۰ میلیون پول نقد و ۲۵۰ هزار یورو ارز از آن ربوده شده متعلق به یکی از نمایندگان پر مدعای شمال استان آذربایجان غربی است