فصد خون شرق تهران
تقدیر از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی شهر ماهدشت

┄ ️ سه شهرورزشی ┄
ماهدشت

کار قابل تحسین هیئَتِ مَکتَبُ الزَهرا (س) از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی شهر ماهدشت تقدیر به عمل آمد

استاد بهمن حسن زاده
دبیر فدراسیون جهانی کاراته در ایران و رئیس هیئت کاراته شهرستان کرج
استاد ایرج امیدی
رئیس هیئت کنگ فو شهرستان کرج و داور نمونه ی کشور در مسابقات کشوری کنگ فو ۱۳۹۸
حسین یوسفی عطا
دارنده ی مدال طلای اولین دوره ی المپیک کارگران جهان در رشته ی کاراته
╭═━⊰✹ ️✹⊱━═╮

╰═━⊰❀ ❀⊱━═╯