فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
️استان البرز ، هشتمین استان بیکار

️استان البرز ، هشتمین استان بیکار

براساس آخرین آمار مرکز ، نرخ بیکاری استان البرز ۱۳ % شده است ، ( تابستان ۹۸ ) ، که به عنوان هشتمین استان بیکار در سطح کشور محسوب می شود.