فصد خون شرق تهران
استان البرز ، دومین استان پرهزینه

🔴استان البرز ، دومین استان پر هزینه

✅وزرات کار : استانهای تهران با متوسط ۵۸ ، البرز با ۴۳ و کهگیلویه و بویراحمد با ۳۹ میلیون تومان هزینه بیشترین هزینه را در بین خانوارها دارند/و استان‌ کرمان با ۲۳ ، خراسان جنوبی با ۲۴ و آذربایجان غربی با ۲۵ میلیون تومان کمترین هزینه کل خانوارهای شهری طی سال ۱۳۹۷ را در بین استان‌ های کشور داشته‌ اند.