فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
میدونی “اصالت “چیه؟

میدونی “اصالت “چیه
این که تن به انجام هرکاری نمیدی ،به این معنی نیست که نمیتونی
بهش میگن “چهارچوب”
کسی که تو زندگیش چهارچوب داره اصالت داره…
اصالت رو نه میشه خرید نه میشه اداشو دراورد
اصالت یعنی دلت نمیاد خیانت کنی،دلت نمیاد دل بشکنی،دلت نمیاد دورو باشی،دلت نمیاد آدما رو بازی بدی
کاشکی بعضیها بفهمند این سادگی نیست” اصالته “…..