فصد خون شرق تهران
آغاز بارش پاییزی

لحظاتی پیش،
آغاز بارش پاییزی در کرج ️

به امید سال بارانی پربرکت
الهی شکر پرتو البرز