فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
الکل‌های قاچاق فاقد مجوز تولید و تاریخ گذشته

🔺الکل‌های قاچاق فاقد مجوز تولید ‌و تاریخ گذشته یک کارخانه که در شهرک صنعتی شناسایی شده بود در محوطه بیمارستان به روش صحیح بهداشت محیط با حضور نماینده دادگستری و کلانتری ۱۱ مرکزی شهرستان اشتهارد و مدیران و مسئولین شبکه بهداشت و درمان این شهر معدوم گردید.