فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بدون مراجعه حضوری به شعب سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اپلیکیشن

تمامی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بدون مراجعه حضوری به شعب سازمان تامین اجتماعی می توانند از طریق اپلیکیشن زیر سوابق خود را به سهولت استعلام نمایند

بسیاری از کارگران و کارمندان بعلت بی اطلاعی از سوابق بیمه ی خود ، از جانب کارفرمایان دچار خسارت می شوند ، درحالی که می توانند از طریق اپلیکیشن زیر و یا سامانه ی تامین اجتماعی،در لحظه از سوابق بیمه خود آگاه شوند

از طریق لینک زیر برای دانلود اپلیکیشن اقدام نمایید
yon ir/rHQDM