فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اینفوگرافی قهرمانان <<هانیه

اینفوگرافی قهرمانان <<هانیه اخلاقی>>
مهمترین عناوین قهرمانی
قهرمانی جهان
مدال برنز ارتش های جهان تهران سال ۲۰۱۴
مدال برنز المپیک ارتش های جهان کره سال ۲۰۱۵
قهرمانی آسیا
مدال طلا مسابقات آسیایی نوجوانان اندونزی(فنی ترین بازیکن) سال ۲۰۱۳
مدال نقره جام باشگاه های آسیا امارات سال ۲۰۱۴
مسابقات تورنمنت های بین المللی
مدال برنز مسابقات بین المللی جام فجر تهران سال ۲۰۱۴
مدال برنز مسابقات جام ریاست جمهوری آفریقا مراکش ۲۰۱۸
مدال طلا مسابقات بین المللی جام فجر کرج ۲۰۱۸

اینفوگرافی قهرمان فریبرز عسگری

#اینفوگرافی_قهرمانان: <<فریبرز عسگری>
✅المپیک
مدال نقره بازیهای المپیک اسپانیا ۱۹۹۲🥈
✅مهمترین عناوین قهرمانی
✅قهرمانی جهان
مدال برنز جام جهانی یوگسلاوی-سال ۱۹۹۱🥉
مدال برنز قهرمانی جهان فیلیپین-سال ۱۹۹۵🥉
مدال نقره دانشجویان جهان روسیه-سال ۱۹۹۶🥈
مدال نقره جام‌جهانی مصر-سال ۱۹۹۷🥈
✅قهرمانی آسیا
مدال طلا مسابقات قهرمانی آسیا مالزی-سال ۱۹۹۲🥇
مدال طلا مسابقات آسیایی ژاپن-سال۱۹۹۵🥇
مدال نقره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه استرالیا-سال ۱۹۹۶🥈
مدال برنز قهرمانی آسیا چین-سال ۲۰۰۰🥉

✅مسابقات تورنمنت های بین المللی
۷مدال طلا🥇۳ مدال نقره🥈۲ مدال برنز 🥉

اینفوگرافی قهرمانان: <<مجید امین ترابی>>

#اینفوگرافی_قهرمانان: <<مجید امین ترابی>>
✅مهمترین عناوین قهرمانی
✅قهرمانی جهان
مدال طلا مسابقات دانشجویان جهان روسیه-سال ۱۹۹۶🥇
✅قهرمانی آسیا
مدال برنز مسابقات آسیایی فیلیپین-سال ۱۹۹۳🥉
مدال برنز مسابقات آسیایی هیروشیما-سال ۱۹۹۴🥉
مدال نقره مسابقات آسیا و اقیانوسیه ملبورن-سال ۱۹۹۶🥈
مدال برنز مسابقات آسیایی تایلند-سال ۱۹۹۷🥉
✅مسابقات تورنمنت های بین المللی
مدال برنز مسابقات بین المللی هلند-سال ۱۹۹۴🥉
مدال طلا مسابقات بین المللی جام فجر تهران-سال ۱۹۹۶🥇
مدال طلا مسابقات بین المللی اپن ویتنام-سال ۱۹۹۷🥇
مدال طلا مسابقات بین المللی اپن آلمان-سال ۲۰۰۰🥇
مدال طلا مسابقات بین المللی جام فجر ارمیه-سال ۲۰۰۰🥇
مدال طلا مسابقات بین المللی اپن بلژیک-سال ۲۰۰۱🥇