فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بارندگی های نرمال در انتظار مناطق استان البرز

بارندگی ها نرمال در انتظار مناطق استان البرز

مدیر شرکت آب منطقه ای البرز ۸۴ درصد از سد امیرکبیر (کرج) ، و ۷۳ درصد از سد طالقان پر است ، که ذخیره سدها نسبت به سال قبل افزایش داشته/و طبق پیش‌ بینی هواشناسی ، بارش ‌های امسال در سطح البرز در حد نرمال خواهد بود.