فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
پلمب ۲ باغ‌رستوران در جاده چالوس

پلمب ۲ باغ‌رستوران در جاده چالوس

رئیس بازرسی فرمانداری کرج

در روزهای پایانی هفته که حجم و تراکم حضور گردشگران و مردم نیز از مسیر پر تردد کرج ‌ چالوس افزایش پیدا می‌کند، به منظور رصد نحوه ارائه خدمات تعدادی از باغ رستوران‌های این محور مورد بررسی قرار گرفت به جهت عدم رعایت موارد بهداشتی و سطح ضعیف خدمات، دو باغ رستوران در محور کرج چالوس پلمب شد