فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
برج طغرل در ابن بابویه شهرری

برج طغرل در ابن بابویه شهرری قرار دارد و متعلق به سلجوقیان و قرن ششم هجری قمری است

علاوه بر روشن کردن آتش روی باروی برج و نشان دادن راه به مسافران جاده ابریشم این برج ویژگی خاص دیگری دارد و آن نشان دادن ساعت و حتی دقیقه (بعضی ها به ثانیه نیز اشاره دارند)و همینطور تاریخ روز است که از سایه ی خورشید بر کنگره های ریز ودرشت و حفره های داخلی قابل بررسی است از شگفتی های دیگر این بنا استفاده از سفیده تخم مرغ به عنوان ملات است