فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
حکایات کوتاه نهج البلاغه

🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸حکایات کوتاه نهج البلاغه | عید غدیر مبارک🌸🌼🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼

🌸همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده می‏ شوند، پس برای شادابی دل ‏ها، سخنان زیبای حکمت آمیز را بجویید.

🌼هنگامی که از چیزی می‏ ترسی، خود را در آن بیفکن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.

🌸نه مرگ آن قدر ترسناک است و نه زندگی آن قدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد.

🌼احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقل ‏ترین خلق بداند.

🌸عقل تو را کفایت کند که راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد.

🌼دو گرسنه‏ اند که هیچ گاه سیر نشوند: طالب علم و طالب دنیا.

🌸از نافرمانی خدا در خلوت ‏ها بپرهیزید؛ زیرا همان که گواه است، داوری کند.

🌼انسان در زیر زبان خویش پنهان است.

🌸پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.

🌼نادانی دردناک ترین دردهاست.

🌸سه کار شرم برنمی ‏دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جای در برابر معلم و گرفتن حق خود.

🌸🌼🌸#به_عشق_علی🌸🌼🌸